Tagastusõigus

Tagastusõigus

HSelixirs.com E-poest ostetud kaubad saab soovi korral HSelixirs OÜ-le tagastada. Tagastamise õigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel)

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

NB! Toote taganemise õigust ei ole, kui toode on pärast kohaletoimetamist avatud. (Võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 4'1)

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit:

NÄIDIS:

Taganemisavaldus


Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimusel (number) ostetud tooted:

1.

2.

3.

Tellimuse sain kätte:                                                                                      (Päev/Kuu/Aasta)

Kliendi nimi:
Kliendi aadress:
Tagastamisepõhjus:

Kuupäev:


ning saata see e-posti aadressile info@hselixirs.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat.

HSelixirs tagastab ostusumma

Tagastatud kauba eest tagastab HSelixirs kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse saamisest. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

Lepingust taganemiseks loetakse ka juhud, kus klient ei tule 14 päeva jooksul kaubale järele või ei võta kaupa välja postiautomaadist 7 kalendripäeva jooksul.  Tagastame sellistel juhtudel ostusumma koos postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

Rikutud või kahjustanud tooteid tagastada ei ole võimalik.